Design

  • Koordinering och uppbyggnad av kollektioner
  • Koncepttänkande från design till broschyr
  • Idé och Plaggskisser
  • Uppbyggnad av mallar och strukturer
  • Planering av arbetsflöde
  • Framtagning av etiketter/koncept

TRYCK/DESIGN

  • Design/förändring av print
  • Rätt print på rätt plaggtyp