Hållbart företagande

År 2030 ska textil- och modebranschen i EU vara hållbar och cirkulär

Hållbart företagande – Enda vägen framåt

Hållbarhet är idag en grundförutsättning för att driva bolag som vill finnas kvar på lång sikt. Vi måste se helheten på ett annat sätt än tidigare. Det finns en ansvarsroll som företagare och det är att leda sin verksamhet med goda avsikter genom hela värdekedjan. I alla de val ett företag gör bidrar och påverkas omgivningen både positivt och negativt. Att identifiera och eliminera den negativa påverkan är ett måste för att kunna bedriva en trovärdig och långsiktig verksamhet. Vad innebär allt detta för ditt företag? Med hjälp av våra hållbarhetsexperter leder vi er framåt och bygger er hållbarhetsstrategi och handlingsplan tillsammans, självklart kopplas arbetet ihop med Agenda 2030. Vi erbjuder olika paket beroende på ert företags behov och storlek, ovan finner ni ett exempel på innehåll. Kontakta oss så berättar vi mer!

”Världen förändras. I en snabb takt, både vad gäller klimatet, lagar och regler men också hur vi människor ser på konsumtion och inköp. Detta kommer påverka näringslivet. Idag och i framtiden kommer företagande handla om så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det kommer handla om vilket ansvar vi tar i de affärer vi utför, skapar och driver. Ansvaret sträcker sig från de valen vi gör i vår egna verksamhet hela vägen ner i värdekedjan till sista underleverantör. Att som företag vara medveten om att de val man gör påverkar många människor, system och processer. Att ta dessa aktiva hållbara val genom hela värdekedjan kommer positionera företag och stärka dem framåt.” – Marie Widén