HÅLLBART FÖRETAGANDE

Hållbart företagande – Enda vägen framåt

År 2030 ska textil- och modebranschen i EU vara hållbar och cirkulär

Vi ser att allt fler bolag får frågan hur deras hållbarhetsarbete ser ut? Det kan komma från en kund, från en potentiell ny medarbetare, från en leverantör, från styrelsen eller från banken. Intressenterna är ofta många för ett företag och sakta men säkert ökar intresset att förstå vad gör företaget utöver att följa lagkrav. Hur bidrar företaget till en alltmer hållbar arbetsplats, hållbart samhälle och produkter som imorgon inte har lika stor miljöpåverkan som idag. Det kan kännas utmanande att få denna fråga, speciellt om man inte riktigt har omfamnat frågorna, eller så behöver det hållbarhetsarbete man gör idag vidareutvecklas för att skapa förmåga att möta intressenternas ökade behov och krav.

Det är där vi kommer in i bilden. Vi hjälper företag att bygga sin hållbarhetsstrategi. Genom att konkretisera arbetet skapar vi handlingsplan och er unika strategi och implementerar det i er verksamhet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Metodbeskrivning

”Världen förändras. I en snabb takt, både vad gäller klimatet, lagar och regler men också hur vi människor ser på konsumtion och inköp. Detta kommer påverka näringslivet. Idag och i framtiden kommer företagande handla om så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det kommer handla om vilket ansvar vi tar i de affärer vi utför, skapar och driver. Ansvaret sträcker sig från de valen vi gör i vår egna verksamhet hela vägen ner i värdekedjan till sista underleverantör. Att som företag vara medveten om att de val man gör påverkar många människor, system och processer. Att ta dessa aktiva hållbara val genom hela värdekedjan kommer positionera företag och stärka dem framåt.” – Marie Widén