Slow Fashion

 

 

Slow fashion är ett ord som används flitigt just nu, men vad betyder det egentligen?

Såhär säger Wikipedia:
“Slow Fashion är motsatsen till snabb produktion och snabb förbrukning av mode (Fast Fashion). Begreppet myntades 2007 och förespråkar unika och tidlösa plagg som inte massproduceras av de stora klädkedjorna

Slow Fashion uppmuntrar till kunskap rörande modeindustrins produktionsmetoder och vem det egentligen är som får betala för klädkedjornas ständigt nya kollektioner. Genom att informera och utbilda vill Slow Fashion-rörelsen att konsumenten ska bli mer medveten om hur dennes val rörande konsumtion påverkar miljön, miljöresurser och situationen för de människor i fabrikerna som tillverkar plaggen.

 

Vad är Slow fashion för oss?

Hållbarhet, miljö och etik är viktiga frågor, vi ser det som en självklarhet att jobba för en bättre framtid inom textilindustrin. Vårt mål är att all vår tillverkning sker under bra förhållanden – för både miljön och för dem som arbetar tillsammans med oss. 

Reduce, Reuse, Recycle, Remake

RE;DUCE

 • Det handlar om att sakta ner, att välja kvalitet före kvantitet.
 • Prioritera tidlös design, en hållbar produktion och en minimal påverkan på miljön.
 • Minska produktionen av antal plagg, bygga hållbara och genomtänkta kollektioner.
 • Köpa färre plagg och att de plagg som köps används en längre tid. Då är det viktigt att kläderna håller en hög standard gällande val av kvalitét och sömnad.
 • Minska konsumtionen av nya saker och bli medveten om konsumtionens påverkan.

RE;USE

 • Köpa second hand
 • Använda sig av redan befintliga tyger (överproduktion)
 • Hyra eller låna kläder
 • SWOP – byta kläder med andra

RE;CYCLE

 • Återvinna och lämna in plagg för second hand eller klädbytardagar.
 • Återvinna gamla plagg och textilier till nya fibrer.

RE;MAKE

 • Lämna in plaggen för lagning
 • Sy om plaggen, uppdatera
 • Göra nya kläder av gamla plagg

   

Slow fashion handlar om att ta tillbaka plaggets värde – hantverket bakom. Att synliggöra jobbet bakom varje söm, skärning, materialval mm. Dessutom att återupptäcka den glädje och kreativitet som mode i grunden handlar om. Tyvärr glöms detta lätt bort i dagens konsumtionskultur.
Självklart handlar det också om schysst produktion, där man respekterar arbetsmiljö, arbetsvillkor och löner.

På Fashion Factory vill vi i alla projekt skapa en genomtänkt hållbar produkt som både vår kund och vi kan stå bakom med stolthet.

 

Hur kan vi förändra?

Att utveckla nya hållbara affärsmodeller är avgörande för att minska miljö och klimatpåverkan i den textila värdekedjan och bidra till en omställning mot cirkulära flöden. 
Arbeta mer fokuserat kring designen av produkten samt uppbyggnaden av kollektionerna. 
Producera färre plagg, vilket ställer krav på leverantörer och tygleverantörer att ställa om och producera det kunden efterfrågar.

 

Val av producent är också en viktig del i produktionsledet, vi brukar rekommendera att producera i det land som har expertisen inom produktområdet. Svensk produktion kan vara en bra lösning i vissa fall, men oftast måste man beställa hit allt material så som tyg, knappar, blixtlås samt övrigt tillbehör och får då tänka in frakter och utsläpp.

“Flöden av textil är globala. Exempelvis kan bomull odlas i Egypten, med konstgödsel som framställs i USA, för att därefter transporteras till Bangladesh för att spinnas till tråd. Tråden kanske vävs till tyg i Portugal och färgas i Indien för att slutligen sys ihop till ett par jeans i Italien innan de transporteras till Sverige för försäljning i butik.”
-Utdrag, Naturvårdsverket

När det kommer till val av material tvistas det mycket angående vilket som är det bästa valet, vissa tycker att endast naturmaterial är hållbart då det är nedbrytningsbart medan andra hävdar att polyester som håller sig år efter år ändå är det bästa. Inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion konstaterades att valet av fiber har mindre påverkan på miljö och klimat, det mest avgörande valet är hur produkten tillverkas och vilken energi som används i produktionsledet etc.
Vi förespråkar att använda det material som passar bäst till produkten men att alltid tänka tidlös design och genomtänkt produktion för att öka plaggets antal användningar.

 

“Störst miljö- och klimatpåverkan sker i produktionsledet, eftersom produktionen kräver råvaror, vatten, energi och kemikalier och orsakar utsläpp till luft, mark och vatten. 80 procent av de totala klimatutsläppen från en textilprodukt som konsumeras i Sverige uppkommer i produktionsledet. Utsläpp som påverkar klimatet globalt.”
-Utdrag, Naturvårdsverket

 

Projekt

För att vi som företag skall kunna ställa om och möta framtidens krav på hållbar och cirkulär produktion deltar vi i nedan projekt:

Framtidsgeneratorn med fokus på hållbarhet – Almi Väst
Här får vi som företag chansen att fastställa vad som är just våra hjärtefrågor inom detta breda ämne och hur vi kan arbeta med dem på bästa sätt.

Textile & Fashion 2030 – Big DO
En ren, rättvis, blomstrande och cirkulär framtid för textil- och modeindustrin är målet. Textile & Fashion 2030:s internationella designhackathon Big DO visar att det finns potential att göra denna förändring. Med på resan finns välkända företag, så som Patagonia, Under Armour och Houdini.

Källor: Naturvårdsverket – textilavfall, Naturvårdsverket – textilier, FN, Greenpeace