Vikten av ett tydligt Techpack

Varför är techpack så viktigt?

Ett tydligt och detaljerat Techpack (teknisk specifikation) spelar en avgörande roll vid utvecklingen av ett plagg. Vi går nedan igenom grunderna för att skapa ett professionellt Techpack.

För att förklara det enkelt är en Teknisk Specifikation (även kallat techpack) en ritning och beskrivning av ett färdigt plagg. Den innehåller alla tekniska specifikationer och designinformation som gör din produkt unik. I grund och botten är techpack ett verktyg eller underlag som används av designers och tillverkare för att kommunicera kring produkten. Kvaliteten på den färdiga produkten/plagget beror helt på kvaliteten på denna kommunikation.

 • Tydlig kommunikation: Techpacket fungerar som en grundläggande kommunikationskanal mellan olika roller, t.ex designers, mönsterkonstruktörer, tillverkare och leverantörer. Det säkerställer att alla involverade har samma förståelse för hur det färdiga plagget ska se ut och produceras.

 • Minskar missförstånd: Genom att inkludera specifika uppgifter som mått, material, färger, sömnadsdetaljer och placering av tillbehör minimeras risken för missförstånd eller tolkningsfel. Detta bidrar till att undvika felaktigheter i produktionen och de efterföljande korrigeringarna som kan vara både tidskrävande och kostsamma.

 • Effektiv produktionsprocess: Ett välutformat techpack ger tydliga riktlinjer för produktionen, vilket resulterar i en smidigare och mer effektiv produktionsprocess. Det minskar tiden som krävs för att lösa eventuella problem som kan uppstå när instruktionerna är otydliga.

 • Kvalitetskontroll: Techpacket fungerar som en grund för kvalitetskontrollen av det färdiga plagget. Genom att ha alla detaljer tydligt specificerade kan man jämföra det slutliga resultatet med de ursprungliga instruktionerna och säkerställa att plagget uppfyller de önskade standarderna.

 • Tids- och kostnadsbesparing: Ett välutformat techpack minskar risken för att behöva göra upprepade korrigeringar och justeringar under produktionsprocessen. Detta sparar både tid och pengar genom att minska behovet av omarbete och förlängda leveranstider.

 • Flexibilitet och skalbarhet: Med ett välutformat techpack är det enklare att återanvända och anpassa designen för framtida produktioner. Det blir lättare att introducera förbättringar eller variationer i designen när alla detaljer är dokumenterade på ett strukturerat sätt.

 

BOM

En tydlig och korrekt Bill of Materials (BOM), eller materiallista, är en nödvändig grundsten för att säkerställa en smidig, kvalitetssäker och kostnadseffektiv produktionsprocess. Det ger alla involverade parter en gemensam referenspunkt och eliminerar risken för förväxlingar eller fel i materialet som används.

BOM är en lista över råmaterial som används för att producera en klädesplagg och förbereda det för leverans. När din fabrik tillverkar en fysisk produkt måste du skaffa de material som behövs för att tillverka den. De material du väljer påverkar kvaliteten på din produkt avsevärt. En typisk BOM inkluderar till exempel huvudtyg, sekundärt tyg (foder), tråd, dekorationer, etiketter och förpackningar.
 
 • Materialhantering: BOM-listan identifierar och specificerar alla material som används i plagget, inklusive tyger, tillbehör som knappar och dragkedjor, tråd, etiketter och eventuella andra komponenter. Detta ger en översiktlig förståelse över vad som behövs och hur mycket av varje material som krävs.

 • Exakt produktion: En detaljerad BOM ger produktionsteamet tydliga riktlinjer om vilka material som ska användas och hur de ska kombineras för att skapa det färdiga plagget. Det minskar risken för felaktigheter och missförstånd som kan påverka slutresultatets kvalitet.

 • Tids- och kostnadsbesparing: Genom att ha en noggrant sammanställd BOM undviks risken för att fel material eller mängd används under produktionen. Detta minskar behovet av att korrigera eller ersätta felaktiga produkter senare, vilket sparar både tid och pengar.

 • Leverantörsstyrning: En BOM-lista ger dig en översikt över vilka material som behöver köpas in från olika leverantörer. Det hjälper till att effektivisera inköpsprocessen och se till att rätt material av rätt kvalitet köps in i tid.

 • Kvalitetskontroll: En exakt BOM-lista möjliggör noggrann kvalitetskontroll av det färdiga plagget. Genom att jämföra det faktiska resultatet med listan kan man säkerställa att alla material används på rätt sätt och att plagget uppfyller de önskade standarderna.

 • Anpassningsbarhet och skalbarhet: En korrekt BOM-lista gör det enklare att återanvända designen och göra anpassningar eller variationer i framtida produktioner. Det är lättare att byta ut eller ändra material om de är tydligt dokumenterade.

Måttlista

Nästa steg i den tekniska specifikationen är att inkludera mått på plagget. Måttspecifikationen är en detaljerad beskrivning av måtten för alla olika delar av ett specifikt plagg.

Det finns generella måttuttryck som vanligtvis används i varje måttspecifikation såsom kroppslängd, bröst, midja, höfter, ärmhål, ärmhålsdjup och halsöppning. Beroende på hur komplicerat ditt plagg är behöver fler mätpunkter inkluderas till exempel: kragens längd/bredd, manschettens längd/bredd, mått för fickor, med mera. Fel i måttspecifikationen kan leda till tids- och pengaförluster, samt kläder som inte passar som de är avsett. Måttspecifikationer kan du skapa baserat på standardstorlekstabeller eller enligt individuella kroppsmått.
 
 
Sammanfattningsvis är ett tydligt och beskrivande Techpack grundläggande för att skapa en smidig, kostnadseffektiv och lyckad produktionsprocess. Det säkerställer att alla parter som är involverade i processen har en gemensam förståelse och referenspunkt för att uppnå det önskade slutresultatet.
 
Om du behöver hjälp med att skapa välstrukturerade tekniska specifikationer (techpacks), är du välkommen att kontakta oss.