Föreläsning & Workshop

Hållbart Företagande – Enda vägen framåt!

Kostnadsfri föreläsning och workshop under Borås Textile Week 2022

Hållbarhet är idag en grundförutsättning för att driva bolag som vill finnas kvar på lång sikt. Vi måste se helheten på ett annat sätt än tidigare.  Det finns en ansvarsroll som företagare och det är att leda sin verksamhet med goda avsikter genom hela värdekedjan. I alla de val ett företag gör bidrar och påverkas omgivningen både positivt och negativt. Att identifiera och eliminera den negativa påverkan är ett måste för att kunna bedriva en trovärdig och långsiktig verksamhet.

I den här föreläsningen får du veta vad du behöver göra som företag för att börja detta arbete och vad som krävs utifrån ramverk och regler.

Efter föreläsningen är du välkommen på en workshop där vi arbetar igenom olika moment för att bygga hållbara strategier.

Välkomna!

ANMÄL DIG HÄR FÖR TIS 25/10 

ANMÄL DIG HÄR FÖR TORS 27/10

Marie Widén 

Marie Widén brinner för andras framväxt och vill bidra med sin kunskap till hållbar samhällsutveckling genom att stötta företag i sitt hållbarhetsarbete. Hon är hållbarhetsstrateg som genom åren stöttat många företag i sitt hållbarhetsarbete. Hon har arbetat som projektledare inom produktutveckling och produktion samt processledning och hållbarhet under 10 år i näringslivet

”Världen förändras i en snabb takt, både vad gäller klimatet, lagar och regler men också hur vi människor ser på konsumtion och inköp. Detta kommer påverka näringslivet. Idag och i framtiden kommer företagande handla om så mycket mer än ekonomisk tillväxt. Det kommer handla om vilket ansvar vi tar i de affärer vi utför, skapar och driver. Ansvaret sträcker sig från de valen vi gör i vår egna verksamhet hela vägen ner i värdekedjan till sista underleverantör. Att som företag vara medveten om att de val man gör påverkar många människor, system och processer. Att ta dessa aktiva hållbara val genom hela värdekedjan kommer positionera företag och stärka dem framåt.”

 

Borås Textile Fashion Week

Arrangemanget är ett samarbete mellan organisationerna i Textile Fashion Center och näringslivet, med syfte att skapa en årlig mötesplats med affärsnytta i fokus för textil och modebransch. Under tre dagar erbjuder Borås Textila Kluster en buffé av mötenföreläsningar och workshops med fokus på framtidens textil och modebransch.

ANMÄL DIG HÄR FÖR TIS 25/10 

ANMÄL DIG HÄR FÖR TORS 27/10