Branding och design ger starka varumärken

 
Föreställ dig ett plagg helt utan märkning. En tröja utan synlig märkning i nacken, utan information om storlek och utan en hängetikett som anger pris. Det hade kunnat vara en tröja i den finaste kvalitén, med en unik design och säsongens nyhet, men den hade helt saknat identitet.
Att sätta en etikett på ett plagg ger det en identitet, men branding och etikettering är mycket mer än bara en lapp i nacken.
 

Brandning inom mode och textil

Mode och textilbranschen är inte bara en plats där produkter produceras och säljs, det är också en värld där varumärken sprider budskap, känslor och värderingar som konsumenten kan identifiera sig med. Det råder inget tvivel om att branding och varumärkesidentitet är viktiga delar för framgångsrika modeföretag.
Att skapa en unik och igenkännbar identitet är varje modeföretags uppdrag. I det arbetet behöver logotyp, typografi, färger, design och materialval noggrant väljas ut för att spegla varumärket. Genom ett enhetligt visuellt uttryck kan varumärket sedan skapa intresse, berätta historier och bygga relationer som får varumärket att differentiera sig från konkurrenterna och bygga en lojal kundbas.
 

Mer än namn och storlek

Branding inom mode och textil består av många delar och etikettering och märkning i plaggen är en del av det. En etikettering av ett plagg ställs dock inför andra utmaningar än exempelvis etikettering och branding av en förpackning. I ett plagg behöver hänsyn tas till vilken typ av plagg som etiketterna ska sitta i, vilka material som ska användas, hur etiketten ska sys fast och vilka tvättkrav den ska klara.
Detta resulterar ofta i en mängd olika etiketter som riskerar att skilja mycket i både stil och uttryck. Ett väl genomtänkt etikettprogram blir inte bara kostnadseffektivt utan kan också stärka ett varumärke genom en enhetlig och tydlig branding.
 

Balansen mellan nödvändig och onödig

Med en mängd nya regleringar inom mode och textilbranschen ställs nya och mer omfattande krav på etiketter och de produkter som omger ett plagg.
Hängetiketter såväl som vävda eller trycka etiketter kan i allra högsta grad addera värde till ett plagg, men samtidigt behöver varumärken överväga vilken branding som är nödvändig och vilken som är överflödig. Ur hållbarhetssynpunkt bör vi minimera mängden förpackningsmaterial, men samtidigt har förpackningsmaterialen skyddande egenskaper och kan leverera värdefull information till en slutkonsument. Balansen mellan det nödvändiga och överflödiga är viktig att analysera och ta med sig i designarbetet.
Att använda etiketter och förpackningar för att visa varumärkets sociala och miljömässiga ansvar har blivit vanligare och etiketter och förpackningar ses som effektiva informationsbärare. Detta kan tänkas bli än viktigare när en större andel handel går genom e-handel och inte fysiska butiker.
Etikettering inom mode och textil är under ständig utveckling och etiketterna fylls nu med mer data än någonsin tidigare. Med större spårbarhetskrav kommer etiketternas framtid bli än viktigare. Att behålla varumärkesidentiteten samtidigt som fler krav ska uppfyllas kräver en genomtänkt design och enhetliga etikettprogram.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att design och branding är tätt sammankopplade och kompletterar varandra för att skapa en enhetlig varumärkesidentitet vilket spelar en stor roll för framgång.

Vill du veta mer eller behöver hjälp kring ditt varumärkes branding är du välkommen att kontakta oss på Fashion Factory eller Märkett